آزمايشگاه محيط زيست مركز پژوهش متالورژي رازي


آنلاين:7     چاپ

آزمايشگاه محيط زيست

اهمیت دستیابی سریع به اطلاعات صحیح و دقیق در برنامه ریزی صنایع و همچنین پایش صنایع آلاینده در حفظ محیط زیست، مرکز پژوهش متالورژی را بر آن داشت که با ایجاد آزمایشگاه معتمد محیط زیست در سه بخش آب، خاک و فلزات سنگین سعی در رفع این نیاز کشور کند. این مرکز تمامی توان خود را به کار گرفته تا به عنوان مرجعی قابل اعتماد کلیه آزمون های پژوهشی مورد نظر صنایع را در کمترین زمان و بیشترین دقت و صحت انجام دهد. آزمایشگاه شیمی و محیط زیست مرکز پژوهش متالورژی رازی دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست در دو بخش شیمی و فلزات سنگین می باشد. این گواهی در بخش شیمی شامل آزمون پژوهشی های ۱۹ گانه می باشد و در بخش فلزات سنگین در بر گیرنده  آزمون های پژوهشی ۱۴ گانه می باشد که عناصر زیر در نمونه های محلول را شامل می شود:
Sn, Hg, Al, Fe, Mn, Cu, Cd, As, Pb, Ag, Co, Mo و Cr

  مهم ترین خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه آب و فاضلاب و محیط زیست :
- اندازه گیری هدایت الکتریکی آب خالص
- اندازه گیری pH
- اندازه گیری کاتیون ها ( NH4+، Na، K،Ca، Mg، با دقت 0.1 میلی گرم بر لیتر)
- اندازه گیری آنیون ها ( SO4، No3، No2،Po4، Br، Cl با دقت 0.1 میلی گرم بر لیتر)
- اندازه گیری میزان اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک (BOD)
- اندازه گیری میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
- اندازه گیری قلیائیت
- اندازه گیری میزان مواد جامد محلول در آب (TDS)
- اندازه گیری میزان مواد جامد معلق در آب (TSS)
- اندازه گیری سختی کل آب
- آنالیز و تعیین میزان فلزات سنگین با دقت 0.01میلی گرم بر لیتر
- کدورت
- رنگ
- تعیین هیدرو کربن ها و ترکیبات آلی موجود در آب ( به طور کیفی)
- پرمنگنات ایندکس
- اندازه گیری نیتروژن به روش کجلدال

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top