فهرست هزینه های آزمون های پژوهشی

به اطلاع مشتریان گرامی می رساند که تعرفه های آزمون ها و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش متالورژی رازی برای جلب رضایت مشتریان از ابتدای اردیبهشت سال 1395 تاکنون تغییر نکرده است.
لطفا به موارد زیر توجه نمایید :
- هزینه کلیه آزمون های پژوهشی بررسی علل تخریب، خوردگی، شکست، آزمون های پژوهشی غیر مخرب از قبیل RT، UT، PT MT و آزمون های پژوهشی PQR و مهارت جوشکار پس از بررسی نمونه ها توسط کارشناس مشخص می گردد.
- در صورت انجام آزمون های پژوهشی در حضور، 25% به هزینه ها افزوده خواهد شد.
- در صورتی که سختی نمونه بسیار زیاد باشد، تعیین هزینه نمونه سازی کشش، خمش، ضربه بسته به نمونه و با توافق تعیین خواهد شد.


آزمایشگاه پلیمر

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمایشگاه كوانتومتری

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمایشگاه متالوگرافی

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمایشگاه خوردگی و پوشش

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمایشگاه بررسی عملكرد

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمایشگاه مكانیكی

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمایشگاه میكروسكپ الكترونی

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمایشگاه كانی شناسی

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمایشگاه شیمی و محیط زیست

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمایشگاه دما بالا

تعرفه سال های 1395 و 1396

آزمایشگاه غیر مخرب

تعرفه سال های 1395 و 1396

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top